Ons algemene emailadres is: info@511.nl

Ons postadres is: Rosa Caninalaan 14, 9674 ED te Winschoten.

Stichting 511 is ingeschreven bij de KvK in Groningen onder nummer 77273400 met RSIN 860955692 

Ons bankrekeningnummer is: NL51 INGB 0006 2712 19

Het bestuur bestaat uit 3 personen, te weten:

Voorzitter
Johan de Jong: mobiel nummer 06-27219174

Penningmeester
Gertjan Bouwman: mobiel nummer 06-15224939

Secretaris 
Christa van der Flier: mobiel nummer 06-11253538