We zijn een ANBI en vinden openheid en helder inzicht in onze stichting en de daarbij horende financiële verantwoording belangrijk. Dat doen we niet alleen omdat dat wettelijk verplicht is, dat doen we ook omdat wij er van overtuigd zijn dat ons werk nog mooier wordt als je ziet hoe wij met het aan ons toevertrouwde geld en onze (bestuurs)verantwoordelijkheid omgaan.

GEGEVENS

 • De naam van de Stichting is: Stichting 511
 • Het RSIN is: 860955692 
 • Ons algemene e-mailadres is: info@511.nl
 • Het postadres is: Rosa Caninalaan 14, 9674 ED te Winschoten.
 • De financiële verantwoording zullen wij afleggen binnen 6 maanden na deponering van de jaarrekening.

DOELSTELLING

Op de grootste vuilnisbelt van Ethiopië in de hoofdstad Addis Ababa genaamd  “Koshe” werken 3000 mensen onder erbarmelijke omstandigheden. Velen wonen in hutjes en vuilniscontainers op deze plek. Onder hen zo’n 120 weeskinderen. Een plek zonder hoop en vooruitzichten. We zijn geraakt en vol passie om daar verandering in te brengen.

Om deze verandering te brengen is dit ons doel: Wij bestaan om mensen te bevrijden uit situaties van onrecht en armoede door hen op te laten leiden en te begeleiden naar een baan of ondernemerschap zodat ze duurzaam uit hun situatie ontsnappen.

 • Johan de Jong – Voorzitter
 • Christa van der Flier – Secretaris
 • Gertjan Bouwman – Penningmeester

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen financiële vergoeding en er is geen ander management.

ACTIVITEITEN

Om de gaven en talenten in te kunnen zetten in allerlei activiteiten willen wij geworven fondsen beschikbaar stellen die gericht zijn op:

– het bevorderen van zelfvoorzienigheid. Per persoon zal een plan van aanpak worden gemaakt. Dat kan betekenen dat er scholing geregeld en gefinancierd wordt, een woning en eten geregeld en betaald gaat worden. Ook kan er gekeken worden naar welke investering nodig is om een eigen bestaan als ondernemer te starten.

– In Ethiopië hebben we een team bestaande uit 4 personen die deze intakes gaat uitvoeren.

 • Guta: net gepensioneerd docent management en voorzitter van raad van oudsten van kerk waar mee samengewerkt word.
 • Barnabas: ervaringsdeskundige; heeft bijna 8 jaar gewoond op deze vuilnisbelt.
 • Alamnesh: Zeer ervaren social worker, geeft geestelijke en psychische ondersteuning.
 • Hannah: net afgestuurde social worker, heeft ervaring met werken met probleemjongeren.

Jaarverslagen